Základné informácie

Sme zariadenie, ktoré je plné ľudí s láskavým srdcom, 
ochotou pomôcť deťom a ich rodinám.

Naše ciele sú:

1, poskytovať komplexnú starostlivosť deťom, ku ktorým bol život krutý,
2, úspešné návraty detí do biologických rodín, ktoré pracujú na zlepšení svojich podmienok,
3, pomáhať rodinám zvládať životné krízy a samostatne fungovať.

Tieto ciele vytváraju náročné výzvy.
Vyžaduje si to tímovú spoluprácu všetkých členov rodiny, našich pracovníkov a inštitúcii.


Podporujeme rodiny pri hľadaní vlastných vnútorných zdrojov a pomáhame im napraviť negatívne dôsledky, ktoré na nich zanechala minulosť.

Samostatne usporiadané skupiny CDR Necpaly

Samostatne
skupiny
Poskytovanie starostlivosti deťom na základe súdneho rozhodnutia v priestoroch budovy CDR

Ambulantná a terénna práca CDR Necpaly

Ambulantná
práca
Tím profesionálov,
ktorí poskytujú preventívnu
pomoc rodinám v teréne.

Dobrovoľné pobyty detí a ich rodičov v CDR Necpaly

Dobrovoľné pobyty detí
s ich rodičmi
Tím profesionálov,
ktorí poskytujú intenzívnu 
pomoc rodinám na tri mesiace.

PNR v CDR Necpaly

Profesionálni náhradní
rodičia
Externí profesionálni zamestnanci,
ktorí vychovávajú deti
vo svojej domácnosti.

Odbory CDR Necpaly

Odborová organizácia

Aktálna organizačná štruktúra CDR NecpalyOrganizačná štruktúra

 

Vízia CDR - FUNKČNÁ RODINA = SPOKOJNÉ DIEŤA

Za obsah zodpovedá:

Centrum pre deti a rodiny Necpaly

Necpaly 44
038 12 Necpaly

Technický prevádzkovateľ:

Centrum pre deti a rodiny Necpaly

Necpaly 44
038 12 Necpaly

©2024. CDR Necpaly.

©2024. CDR Necpaly.