Kontakty

Navigácia do CDR NecpalyNavigovať

Email do CDR NecpalyE-mail

Facebook CDR NecpalyFacebook

Výchovný úsek

+421 905 851 883

CPPR úsek

+421 907 852 764

Ekonomický úsek

+421 911 606 800

Ambulantný úsek

+421 918 549 631

Číslo sponzorského účtu IBAN:

SK16 8180 0000 0070 0042 5385

Platba na sponzorský účet CDR Necpaly

Fakturačné údaje !TU!

Ďakujeme za Vašu podporu

FOTOKOLÁŽ

Za obsah zodpovedá:

Centrum pre deti a rodiny Necpaly

Necpaly 44
038 12 Necpaly

Technický prevádzkovateľ:

Centrum pre deti a rodiny Necpaly

Necpaly 44
038 12 Necpaly

©2024. CDR Necpaly.

©2024. CDR Necpaly.