O nás
O NÁS
NOVINKY
ÚSPECHY
POMOC
ZAMESTNANCOM
previous arrow
next arrow
PlayPause

CENTRUM PRE DETI A RODINY NECPALY

vzniklo v roku 1965, ako bývalý Detský Domov Necpaly.

Od 1.1.2019 Detský domov v Necpaly mení nielen názov, ale aj rozširuje svoje kompetencie a pôsobnosť. 
Zariadenie sa mení na Centrum pre deti a rodiny Necpaly.

Centrum pre deti a rodiny Necpaly je naďalej štátna rozpočtová organizácia, ktorého zriaďovateľom je Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava.

V Centre sa poskytuje starostlivosť deťom a mladým dospelým najviac do 27 roku veku v medziach zákona č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 103/2018 Z.z. MPSVaR SR.

V zmysle uvedeného zákona je Centrum pre deti a rodiny zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.

V súčastnosti poskytujeme pobytovú, ambulantnú a terénnu formu pomoci 70 deťom a ich rodinám.

Patríme medzi najúspešnejšie Centrá pre deti a rodiny na Slovensku.

Oficiálny program CentraProgram Centra
Základný dokument, ktorý vymedzuje princípy a postupy fungovania nášho zariadenia.

 

Novinky CDR NecpalyNovinky
Najnovšie udalosti a úspechy našich detí, ktoré pravidelne aktualizujeme na našom Facebooku.

Ponuky práce CDR Necpaly

Ponuky práce
Sme skvelý tím, ktorý vidí potreby našich detí a rodín v núdzi. Hľadáme len tých najlepších.

FOTOKOLÁŽ

Navigovať do CDR NecpalyNavigovať

E-mail CDR NecpalyE-mail

Oficiálny Facebook CDR NecpalyFacebook

Výchovný úsek

+421 905 851 883

CPPR úsek

+421 907 852 764

Ekonomický úsek

+421 911 606 800

Ambulantný úsek

+421 918 549 631

Ďakujeme za Vašu podporu 

Logo Sponzor - Iný svet
Logo Sponzor - ROTARY Klub Martin
Logo Sponzor - Úsmev ako dar
iný Svet
ROTARY
Usmev2
TVT
Tip_Travel
Teplice
Shp
Philp
NVW
newyorker
Nestle
KIA
FENIIIIIX
Armada
PlayPause
previous arrow
next arrow

Pomohli nám…

Číslo sponzorského účtu IBAN:

SK16 8180 0000 0070 0042 5385

QR kód - Sponzorský účet pre CDR Necpaly

Naše fakturačné údaje nájdete na finstat.sk

Vízia CDR - FUNKČNÁ RODINA = SPOKOJNÉ DIEŤA

Vízia CDR Necpaly

Za obsah zodpovedá:

Centrum pre deti a rodiny Necpaly

Necpaly 44
038 12 Necpaly

Technický prevádzkovateľ:

Centrum pre deti a rodiny Necpaly

Necpaly 44
038 12 Necpaly