Zamestnancom

Pre zamestnacov

Vízia CDR - FUNKČNÁ RODINA = SPOKOJNÉ DIEŤA

Milí zamestnanci, vítam Vás na portáli pre zamestnancov.
Táto zóna má dva primárne ciele: 

  1. aby každý zamestnanec mal k dispozícii základné informácie 
    o chode a fungovaní zariadenia, formou Intranetu
    (interné normy, porady, odborná literatúra, …),
  2. elektronické hlásenie a odovzdávanie služieb
    medzi výchovnými pracovníkmi a odborným tímom
    na úseku starostlivosti o dieťa.

Prajem  nám úspešnú spoluprácu a veľa síl
pri našej neraz náročnej, no krásnej práci.

Mgr. Ladislav Adamovič
riaditeľ CDR Necpaly

Intranet

Interné normy, porady,
odborná literatúra, … fungovania nášho zariadenia.

 

Za obsah zodpovedá:

Centrum pre deti a rodiny Necpaly

Necpaly 44
038 12 Necpaly

Technický prevádzkovateľ:

Centrum pre deti a rodiny Necpaly

Necpaly 44
038 12 Necpaly

©2024. CDR Necpaly.

©2024. CDR Necpaly.