Podpora cez 2% z dane

Logo 2% LIPA

Ak sa pýtate, ako môžem podporiť tento projekt?
Nie je to nič náročné, pretože:

  1. Väčšina zamestnancov, ktorým robí daňové priznanie zamestnávateľ, vyplní len jedno tlačivo – VYHLÁSENIE o poukázaní (ktoré nájdete v prílohe) a odovzdá zamestnávateľovi.
  2. Tí, čo si robia daňové priznanie sami (fyzické osoby aj podnikatelia), vyplnia priamo v daňovom priznaní len o jeden odstavec navyše (daňové priznanie fyzických osôb – oddiel VIII., daňové priznanie právnických osôb – oddiel IV.), v ktorom uvediete naše údaje:

LIPA – pomoc deťom z Domova v Necpaloch, n. f.

Adresa: Necpaly 44, 03812 Necpaly

IČO: 42168368

Právna forma: Neinvestičný fond

Číslo účtu (IBAN): SK8602000000002532908959

pomôžete CDR Necpaly spestriť záujmovú činnosť detí a podporiť ich terapeutickú činnosť.

Formulár (klikni na link o riadok nižšie):

Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby

ĎAKUJEME ZA VAŠU POMOC A PODPORU

FOTOKOLÁŽ

Za obsah zodpovedá:

Centrum pre deti a rodiny Necpaly

Necpaly 44
038 12 Necpaly

Technický prevádzkovateľ:

Centrum pre deti a rodiny Necpaly

Necpaly 44
038 12 Necpaly

©2024. CDR Necpaly.

©2024. CDR Necpaly.