Samostatné skupiny a mladí dospelí

Brigáda detí

V CDR Necpaly máme: 

2 samostatné skupiny, 

jednu skupinu pre mladých dospelých  

  • Na jednej samostatnej skupine je umiestnených desať detí ktoré vychováva šesť vychovávateľov.
  • Na skupine mladých dospelých bývajú maximálne desiati mladí, ktorí po 18 roku a po ukončení štúdia bývajú v našich priestoroch.
  • Deti od 15.rokov nazývame mladí dospelí, ktorých vedieme ku samostatnosti v oblasti finančnej, pracovných návykov, zodpovednosti a spolupráci. 

Našim cieľom je, aby každé naše dieťa
bolo úspešným človekom.

Vízia CDR - FUNKČNÁ RODINA = SPOKOJNÉ DIEŤA

Za obsah zodpovedá:

Centrum pre deti a rodiny Necpaly

Necpaly 44
038 12 Necpaly

Technický prevádzkovateľ:

Centrum pre deti a rodiny Necpaly

Necpaly 44
038 12 Necpaly

©2024. CDR Necpaly.

©2024. CDR Necpaly.