Odborová organizácia

Názov:Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Centre pre deti a rodiny Necpaly
Adresa:Necpaly č. 44, 038 12 NECPALY
Predseda:Milota Hlinková

Odborová organizácia má právnu subjektivitu podľa zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Odborová organizácia má oprávnenie rokovať so zamestnávateľom a uzatvárať s ním kolektívnu zmluvu podľa článku č. 2, bod 2, odst. b) 1 stanov odborovej organizácie.

R04_Kolektivna-zmluva-2023

Kolektívna zmluva

 

R04_Kolektivna-zmluva-2023

DODATOK

Dohoda-o-spolupráci-OZŠaVSR-a-ústredieDohoda s odbormi

Vízia CDR - FUNKČNÁ RODINA = SPOKOJNÉ DIEŤA

Za obsah zodpovedá:

Centrum pre deti a rodiny Necpaly

Necpaly 44
038 12 Necpaly

Technický prevádzkovateľ:

Centrum pre deti a rodiny Necpaly

Necpaly 44
038 12 Necpaly

©2024. CDR Necpaly.

©2024. CDR Necpaly.