Dobrovoľné pobyty pre deti a ich rodičov

Dobrovoľné pobyty

Program dobrovoľných pobytov je zameraný na výkon opatrení pre dieťa spoločne s rodičom, na základe dohody podľa §47 ods. 5 zákona 305/2005 Z.z.

 Ciele programu :

– program  slúži na nácvik a skvalitnenie rodičovských zručností a kompetencií. 
– podporuje  budovanie vzájomného vzťahu  detí a rodičov  a posilneniu schopnosti   rodičov zvládať praktické nároky bežného života                                                    – predchádzať vynímaniu detí z ich rodín v prípadoch ohrozenia alebo krízy vzniknutej v dôsledku zlyhania na strane rodičov 
– pomôcť rodičovi zabezpečiť bezpečné rodinné prostredie a optimálne podmienky pre kvalitnú starostlivosť , zdravý a harmonický vývin detí

 

Našim cieľom je, aby každá rodina bola úspešná a plne funkčná.

Vízia CDR - FUNKČNÁ RODINA = SPOKOJNÉ DIEŤA

Za obsah zodpovedá:

Centrum pre deti a rodiny Necpaly

Necpaly 44
038 12 Necpaly

Technický prevádzkovateľ:

Centrum pre deti a rodiny Necpaly

Necpaly 44
038 12 Necpaly

©2024. CDR Necpaly.

©2024. CDR Necpaly.