Vyhlásenie o autorských právach

Na základe Zákona o autorských právach a právach s nimi súvisiacimi č. 185/2015 Z.z., Centrum pre deti a rodiny Necpaly vyhlasuje, že je duševným vlastníkom, výrobcom a distribútorom programového vybavenia na webstránke:

https://cdrnecpaly.sk 

Autor diela je rozpočtová organizácia Centrum pre deti a rodiny Necpaly, ako nositeľ práva na dielo, si vyhradzuje na základe Zákona č. 185/2015 Z.z. právo rozhodovať o využívaní a šírení diela. Každé porušenie tohoto práva bude riešené v súlade s Autorským právom, Obchodným a Občianskym právom.

Centrum pre deti a rodiny Necpaly je zabezpečovateľom implementacie softvéru na webovej stránke a programátorom webovej stránky.

Všetky použité aplikácie sú použité v súlade so zákonom o autorských právach.

Vízia CDR - FUNKČNÁ RODINA = SPOKOJNÉ DIEŤA

Za obsah zodpovedá:

Centrum pre deti a rodiny Necpaly

Necpaly 44
038 12 Necpaly

Technický prevádzkovateľ:

Centrum pre deti a rodiny Necpaly

Necpaly 44
038 12 Necpaly

©2024. CDR Necpaly.

©2024. CDR Necpaly.